En riktig pangidé

1865 flyttade Alfred Nobel sin fabrik och testverksamhet för framförallt dynamit till Vinterviken från Heleneborg på Södermalm där den hade blivit allt för farlig för allmänheten. Trots försiktighetsåtgärder smällde det ordentligt i viken flera gånger och för slussarbetarna som skulle föra de farligt lastade pråmarna ut i Östersjön innebar det säkert många nervösa arbetspass. 1920 flyttades tillverkningen, men en del experiment och provsprängningar pågick i Vinterviken ända fram till slutet av 1980-talet.