1800-talet gick som på räls

Riktig fart tog utvecklingen i Liljeholmen på 1800-talet – tack vare järnvägen. Här dundrade västra stambanan förbi på sin väg in till Stockholm och på bara några år blev Liljeholmen något av ett järnvägscentrum. SJ byggde bangård, verkstäder och bostäder för sina anställda och de moderna transportmöjligheterna drog snabbt till sig olika typer av tillverkningsindustri och serviceverksamheter. Liljeholmen fortsätter att vara en av Stockholms viktigaste transporthubar med tunnelbana, spårvagn, lokal- och flygbussar på väg till och från Stockholm. En vanlig dag passerar fler än 120 000 resenärer genom Liljeholmen. När utbyggnaden av tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö är klar 2034 skapas ännu en ny länk mellan norra och södra Stockholm med Liljeholmen som nav.

Foto: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967), 1928, Stockholms stadsmuseum