Citycon/TMRW

Från spårområde till inbjudande stadsrum

Med RE: Liljeholmen fortsätter förvandlingen av Liljeholmen mot Stockholms mest dynamiska mötesplats. I och med den nya bebyggelsen på spårområdet, skapas helt nya förutsättningar för att knyta samman Liljeholmstorgets vimmel med Nybohovs höjder och Trekantparkens lugn.

I förslaget som är inlämnat till staden kommer RE: Liljeholmen omfatta nya ytor på drygt 70 000 kvm fördelade mellan kontor (inklusive verksamheter inom wellness/vård/hälsa), hotellverksamhet, handel, service, kultur och publika mötesplatser. Den preliminära fördelningen är 30 000 kvm kontor, 14 000 kvm hotellverksamheter, 10 000 kvm bostäder, 6 000 kvm publika ytor med handel och service och 10 000 kvm garage och övriga ytor. 

Plazan: Inomhusstråk och mötesplats i ständig förändring

Ett nytt våningsplan ovanpå tunnelbanespåren knyter samman Liljeholmstorget Galleria och tunnelbanestationen med nya ytor för butiker, service och hotell.

En våning upp skapas en inglasad plaza – ett stort och öppet rum med utsikt mot Trekantsparken. Plazan blir ett inomhusstråk och en dynamisk mötesplats öppen för alla, med caféer, restauranger, eventytor, co-workingplatser och kreativa kulturprojekt.

 

Renderad bild Plazan: Citycon/TMRW

Renderad bild på hus: Citycon/TMRW

Kontor: Utsikt och insikt – för nya sätt att arbeta

Med ljusgårdar, närhet till vatten, staden och natursköna omgivningar finns alla förutsättningar att trivas, utvecklas och må bra. En naturlig samlingsplats för verksamheter inom wellness, vård och hälsa. Genom den ljusa och öppna plazan når man alla kontorsytor – nya, flexibla arbetsplatser för dynamiska företag som vill att kontoret anpassar sig efter dem, inte tvärtom. 

Hotell: Öppna takterrasser mot Stockholms skyline

Längst söderut, ovanpå tunnelbanespåren, klättrar ett hotell upp för berget till en ny entréplats vid Nybohovsbacken. Hotellbyggnadens grönskande tak med terrasser och avsatser bjuder på en milsvid utsikt över Stockholms södra skyline och Mälaren. Här skapas en fantastisk plats för mingel och umgänge.

Renderad bild på hus: Citycon

Renderad bild på hus: Citycon

Bostäder: Nära till allt – hemma i Liljeholmen

På dagens parkering mellan tunnelbanan och Trekantsparken byggs två punkthus med över hundra bostäder, mittemellan Liljeholmstorgets puls och Trekantens grönska. En liten stad i staden med stora takterrasser, verksamheter i bottenplan, förskola och Trekantsparken precis utanför porten.

Grönt och blått: Naturen i centrum

Närhet till naturen inspirerar till joggingturer längs vattnet och yoga i parken. Här finns plats för fysiska aktiviteter och lugna, reflekterande stunder. RE: Liljeholmen integrerar torgets urbana stadsrum med en unik historisk miljö, park, strand och vatten. RE: Liljeholmens generösa terrasser, breda trappor och gångstråk skapar en lättillgänglig och mjuk övergång ner till parken – bara några steg från Liljeholmstorgets stadsrum. 

Renderade bilder på hus: Citycon

Renderad bild på hus: Citycon/TMRW

Liljeholmstorget: Människor, möten, mat och myller

Torget är själva hjärtat i Liljeholmen – den plats som knyter samman och syresätter områdets alla delar.  Här skapas ett urbant och öppet restaurangtorg där människor, möten och upplevelser står i centrum. Det möjliggörs genom en nybyggd entréplats som minskar trafiken på dagens Liljeholmstorg.

Liljeholmstorget Galleria: Stockholms bästa galleria – närmare och öppnare

Det är lätt att bli avundsjuk på Liljeholmsborna när man en gång besökt Liljeholmstorget Galleria. Här finns hela världen närvarande – men med kvartershandelns personliga charm.

Med RE: Liljeholmen länkas hela torgkvarteret samman med gallerian. Fler ingångar och passager gör det enklare att ta sig till gallerians alla delar oavsett var man kommer ifrån. Och med Liljeholmstorgets förvandling till en spännande matdestination är det en efterlängtad förändring både för handeln, boende och besökare.

Foto galleria: Citycon

En plats i ständig förvandling

Citycon beskriver planerna för området

Ett gediget förarbete

RE: Liljeholmens projektledare berättar

Platsen omdanas

möt arkitekterna bakom RE: Liljeholmen

RE: Liljeholmen – steg för steg

Förarbete
2013–2020

Med utgångspunkt från bland annat behovsanalyser, marknadsstudier och utredningar utarbetas ett utvecklingsförslag för området. 

2019–2023

Ny detaljplan arbetas fram tillsammans med Stockholms stad. Parallellt pågår arbetet med att skapa en trivsammare miljö på Liljeholmstorget.

Byggstart
2023–2024 (prel.)

Bygget kan starta efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov beviljats. Gallerian kommer vara öppen under byggperioden.

2023–2025 (prel.)

Överdäckning av spårområdet tar ca 2 år.

2025–2029 (prel.)

När överdäckningen är klar börjar kontor, hotell och bostadshus uppföras och det befintliga kontorshuset renoveras. Miljön i Trekantsparken utvecklas och nya gator, torg och garage skapas. 

Inflyttning
2027–2029 (prel.)

De första husen beräknas vara klara 2027. Inflyttning sker löpande. 

För information om detaljplaneprocessen, kontakta Stockholms stad.

RE: Liljeholmen – steg för steg

Förarbete
2013–2020

Med utgångspunkt från bland annat behovsanalyser, marknadsstudier och utredningar utarbetas ett utvecklingsförslag för området. 

2019–2023 (prel.)

Ny detaljplan arbetas fram tillsammans med Stockholms stad. Parallellt pågår arbetet med att skapa en trivsammare miljö på Liljeholmstorget.

Byggstart
2023–2024 (prel.)

Bygget kan starta efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov beviljats. Gallerian kommer vara öppen under byggperioden.

2023–2025 (prel.)

Överdäckning av spårområdet tar ca 2 år.

2025–2029 (prel.)

När överdäckningen är klar börjar kontor, hotell och bostadshus uppföras och det befintliga kontorshuset renoveras. Miljön i Trekantsparken utvecklas och nya gator, torg och garage skapas. 

Inflyttning
2027–2029 (prel.)

De första husen beräknas vara klara 2027. Inflyttning sker löpande. 

För information om detaljplaneprocessen, kontakta Stockholms stad.