Citycon/TMRW

En stadsdel är mycket mer än sina byggnader. Därför arbetar Citycon med ett holistiskt perspektiv för att skapa effektiva och värdefulla synergier mellan stadsdel, centrum och bostäder. Vi vill förstå områdets identitet och själ. Vem bor och jobbar här – och varför? Vilka är områdets signaturplatser – och hur samverkar de?  Och inte minst, vad behövs för att göra området hållbart – för klimatet, socialt, arkitektoniskt och ekonomiskt.

Citycon

Centrumutvecklare

Citycon driver 40 köpcentrum i Norden, alla i urbana lägen och centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik. Ett centrum är inte bara en handelsplats. Det är hjärtat i området. Här hittar man det man behöver varje dag. Men det är också en viktig plats för människor och möten. Vi kan handel och stadsutveckling och vårt fokus ligger alltid på att, i mycket nära samarbete med handlarna, skapa liv och rörelse genom mångfald och tillgänglighet.

Stadsutveckling

Citycon väljer att utveckla platser i tillväxt och förändring där det finns potential till förtätning av både service, boende och stadsliv. Målet är att skapa långsiktigt hållbara områden där stadslivsplaneringen alltid föregår stadsplanering.

I äldre områden har ofta värdefulla platser och miljöer förlorat den naturliga kontakten med varandra. Med tiden har det uppstått barriärer mellan det urbana och det naturnära. I samarbete med områdets alla aktörer verkar vi för att återskapa kontakt mellan alla miljöer för att möjliggöra naturliga flöden mellan grönområden, boende, service, handel och kommunikationer.

Citycon/TMRW

Citycon

Bostadsutveckling

En levande, attraktiv och dynamisk stadsdel är alltid vaken. Boende, stadsliv, grönområden, service, handel och kommunikationer måste vara klokt integrerade i en levande stadsdel. Därför är ett brett och lokalt utbud av kultur och upplevelser en viktig del i våra projekt.

Vill du komma i kontakt med oss?

Citycon nyhetsrum: https://www.citycon.com/se/nyhetsrum

Är du nyfiken på att etablera dig i Liljeholmen? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vi har inte möjlighet att ta emot intresseanmälningar för bostäder i detta tidiga skede.
För övriga frågor, maila till liljeholmen (at) citycon.com eller använd formuläret nedan. 

 

Skicka ett meddelande till oss