En häst, en vagn och Bellman

Diktargeniet Carl Michael Bellman kände sig nog hemma i Liljeholmen. Hans syster Catharina Christina bodde på Hägerstens gård i närheten och han promenerade ofta längs Mälarens strand med vänner. Där åt han en gång sommarfrukost med Ulla Winbladh och skrev sedan ”Hvila vid denna källa”. Och efter en vagnsolycka 1775 där hästen dog och vagnen blev till kaffeved stannade han över natten på Liljeholmens Värdshus och skrev ”Chaisen ligger uti dike, Hästen uti Karons rike, och på Liljeholmen jag.”