Välkommen Mats Bergendahl

Mats Bergendahl, så heter Citycons nya projektchef för RE: Liljeholmen. Han kommer närmast från en roll som affärschef inom NCC och har tidigare också arbetat på Sweco.

Citycon är redan i dag en stor aktör i området som ägare av Liljeholmstorget Galleria och Vårdhuset, och med RE: Liljeholmen skapas ett helt nytt stadskvarter med kontor, hotell, bostäder, kultur, service och nya mötesplatser. Liljeholmens centrum kommer att få en helt ny gestaltning och ökad stadsmässighet.

Vi vill förflytta Liljeholmen från en funktionell plats till en mer inspirerande plats. Tanken är att öka diversifieringen i området genom att tillföra kontor och hotell. Samtidigt gör vi hela platsen mer tillgänglig genom att knyta ihop Trekanten och parken med Liljeholmstorget och den nya entrén mot Nybohov, säger  Mats Bergendahl. 

Efter ett framgångsrikt arbete med detaljplan och en rad utrednings- och analysarbete, närmar sig RE: Liljeholmen genomförandefasen. Som projektchef får Mats Bergendahl ett övergripande ansvar för projektets genomförande. Han tar med sig många års erfarenhet av hur man utför stora entreprenader. 

Jag gillar verkligen att man utvecklar och gör ett område bättre genom en förtätning istället för att bygga på jungfrulig mark. Och tanken med den direkta kopplingen till kollektivtrafiken, som ansågs vara ett sånt modernt och nytänkande grepp när gallerian invigdes 2009, tas nu vidare när området utvecklas ovanpå tunnelbanespåren, säger Mats Bergendahl.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn