Liljeholmen spårområde och stadsvy

Stadsbyggnadsnämnden ger grönt ljus för nästa steg

Projekt RE: Liljeholmen har passerat en viktig milstolpe. I början av oktober godkände Stadsbyggnadsnämnden sammanställningen av inkomna synpunkter från vårens samråd. Därmed kan planarbetet fortsätta och – så småningom – kan ett helt nytt stadskvarter växa fram ovanpå spårområdet mellan Liljeholmstorget, Nybohovsbacken och Trekantsparken.

Under februari-mars i år hölls samråd om planerna och utifrån de inkomna synpunkterna har stadsbyggnadskontoret föreslagit flera förändringar, bland annat om att minska byggnadsvolymerna med 15–20 procent. Nu har Stadsbyggnadsnämnden godkänt redovisningen och nästa steg är att slutligt planförslag upprättas och ställs ut för granskning.

– Det är verkligen glädjande att så många, framför allt privatpersoner, har engagerat sig och valt att yttra sig i den här delen av processen. Det lyfter hela utvecklingen och gör den ännu bättre. Vissa volymer blir mindre, men det betyder samtidigt att vissa ytor får bättre kvaliteter. Nu jobbar vi vidare mer på detaljnivå och tittar på innehåll – vilka verksamheter som ska finnas var – samt på projektets klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet, säger Veronica Palmgren, utvecklingsdirektör på Citycon.

I beslutet från Stadsbyggnadsnämnden gjorde den grönblå majoriteten ett särskilt uttalande om att de ser positivt på förslaget som de menar ”skapar förutsättningar för ett myllrande stadsliv och möjliggör att Liljeholmens centrum levandegörs under dygnets alla timmar”.

Det rimmar väl med den vision som Citycon och Stockholms Stad har för projektet.

– Planen är att stärka Liljeholmens centrum och skapa bättre kopplingar i området. Projektet innebär att centrumet får en helt ny gestaltning och ökad stadsmässighet. Liljeholmens centrum är placerat i ett område som har möjlighet att bli en del av en utökad innerstad och det vore en mycket önskvärd utveckling av området säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M).

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn