Planeringsarbetet fortgår

Planeringsarbetet för att utveckla Liljeholmen fortgår för fullt för oss på Citycon. Projektteamet kring RE: Liljeholmen växer och senast har vi förstärkt med ytterligare teknisk projekteringskompetens.

Tack för ert stora engagemang och kloka inspel under samrådsperioder som avslutades för några månader sedan. I dialog med staden pågår nu arbetet med att se över de synpunkter och idéer som framkommit för att anpassa förslaget på bästa sätt.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn