Liljeholmen kan få ett nytt stort bibliotek

Ett helt nytt bibliotek kan skapas i Liljeholmen, med ett stort och brett litteraturutbud och gott om studieplatser. Övriga tolv stadsdelar får också så kallade nod-bibliotek, men i bibliotek som redan finns.

Under måndagen 13 december klubbade kommunfullmäktige ”Mer relevant än någonsin – biblioteksplan för Stockholms stad 2022–2025”.

Målet är att skapa en likvärdig biblioteksservice i hela staden, utifrån människors behov och beteenden.

– Under pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktiga biblioteken är, som samhällsaktörer. De ska vara tillgängliga för alla och möta de behov och förväntningar som finns, säger kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C).

Nytt bibliotek utreds

En viktig nyhet är att så kallade nod-bibliotek ska skapas i alla 13 stadsdelar. Ett bibliotek i varje stadsdel ska väljas ut och utvecklas. Där ska litteraturutbudet vare större och bredare. Det ska också finnas bra studieplatser och platser att mötas på, till exempel vid föredrag och debatter.

– I Hägersten-Älvsjö finns inget bibliotek som går att bygga ut. Under 2022 ska kulturförvaltningen därför utreda möjligheten att skapa ett nytt bibliotek där. Liljeholmen är den lämpligaste platsen, säger Jonas Naddebo.

Exakt var är inte klart, men Citycon, som äger Liljeholmens centrum, har i andra sammanhang uttryckt intresse för att ha ett bibliotek i sina lokaler.

Oro för små bibliotek

Remissinstanserna och oppositionspartierna är i stort sett positiva till biblioteksplanen, men det finns en oro för att nod-biblioteken ska ta resurser från andra, mindre bibliotek i stadsdelarna.

Så ska det inte bli, lovar Jonas Naddebo.

– Etableringen av nod-biblioteken ska inte ske på bekostnad av de lokala biblioteken. Det går att utveckla dem utan att det går ut över andra, mindre bibliotek, säger han.

Mer medborgarservice

I den nya biblioteksplanen stärks också bibliotekens roll när det gäller medborgarservice och samhällsvägledning. Det är i linje med den utveckling som skett under senare år, då många sökt sig till biblioteken för att få hjälp med allt från att söka bostadsbidrag och förskoleplats till att få hjälp med att hantera en dator.

– Behovet finns. I stället för att streta emot utvecklar vi medborgarservicen utan att ta över medborgarkontorens roll. Redan nu finns till exempel it-värdar och biblioteksvärdar i en del bibliotek, säger Jonas Naddebo.

”Mer än tysta rum”

Oppositionen (S och V) tycker att det här är bra, men hade gärna sett att man gick ännu längre, genom att ge varje bibliotek ett medborgarkontor. Så långt vill dock inte Jonas Naddebo och de grönblå gå.

Däremot betonar kulturborgarrådet vikten av att inte ”fastna i en idyllisk bild av vad ett bibliotek ska vara”.

– Ett bibliotek är mer än tysta rum med böcker. Det ska också finnas digitala medier och möjlighet att mötas och föra demokratiska samtal, till exempel, säger han.

källa: Mitti.se

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn