Kraftig framtida tillväxt i Liljeholmen

Liljeholmen och dess närområden står inför en kraftig tillväxt av boende och arbetsplatser, visar ny statistik. År 2030 kommer det bo över 40 000 människor inom 20 minuters gångavstånd från Liljeholmens centrum.

Med en boendetillväxt i närområdet på 30% förväntas Liljeholmen överträffa Stockholm hela tre gånger, som förväntas växa med 11%. Och hela stadsdelen Hägersten-Liljehomen kommer nå 140 000 invånare vid 2030, vilket motsvarar hela Södermalm idag.

Statstiken visar att det till stor del är högavlönade och högutbildade hushåll som lockas till området, som också kommer få ett tillskott på 8000 nya arbetsplatser i samband med de omfattande projekt som pågår i Liljeholmen, Marievik och Lövholmen.

Källa: PwC / Nordic Market Area demographic data, official statistics, SWECO/Stockholm stad population forecast 2020-2030. Includes Liljeholmen sub-district..

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn