Liljeholmen är en plats som aldrig står still

Här har det skrivits allt från epistlar och pophits till industri- och tryckfrihetshistoria. Nu skrivs nästa kapitel i berättelsen om en dynamisk plats, precis vid porten till Stockholm. RE: Liljeholmen öppnar upp och knyter ihop grönområdet runt sjön Trekanten med Nybohovsbackens höjder och Liljeholmstorgets vimmel. Varsamt görs baksidor om till framsidor.  

RE: Liljeholmen – steg för steg

Förarbete
2013–2020

Med utgångspunkt från bland annat behovsanalyser, marknadsstudier och utredningar utarbetas ett utvecklingsförslag för området. 

2019–2023

Ny detaljplan arbetas fram tillsammans med Stockholms stad. Parallellt pågår arbetet med att skapa en trivsammare miljö på Liljeholmstorget.

Byggstart
2023–2024 (prel.)

Bygget kan starta efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov beviljats. Gallerian kommer vara öppen under byggperioden.

2023–2025 (prel.)

Överdäckning av spårområdet tar ca 2 år.

2025–2029 (prel.)

När överdäckningen är klar börjar kontor, hotell och bostadshus uppföras och det befintliga kontorshuset renoveras. Miljön i Trekantsparken utvecklas och nya gator, torg och garage skapas. 

Inflyttning
2027–2029 (prel.)

De första husen beräknas vara klara 2027. Inflyttning sker löpande. 

För information om detaljplaneprocessen, kontakta Stockholms stad.

RE: Liljeholmen – steg för steg

Förarbete
2013–2020

Med utgångspunkt från bland annat behovsanalyser, marknadsstudier och utredningar utarbetas ett utvecklingsförslag för området. 

2019–2023 (prel.)

Ny detaljplan arbetas fram tillsammans med Stockholms stad. Parallellt pågår arbetet med att skapa en trivsammare miljö på Liljeholmstorget.

Byggstart
2023–2024 (prel.)

Bygget kan starta efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov beviljats. Gallerian kommer vara öppen under byggperioden.

2023–2025 (prel.)

Överdäckning av spårområdet tar ca 2 år.

2025–2029 (prel.)

När överdäckningen är klar börjar kontor, hotell och bostadshus uppföras och det befintliga kontorshuset renoveras. Miljön i Trekantsparken utvecklas och nya gator, torg och garage skapas. 

Inflyttning
2027–2029 (prel.)

De första husen beräknas vara klara 2027. Inflyttning sker löpande. 

För information om detaljplaneprocessen, kontakta Stockholms stad.